Головна | RSSП`ятниця, 03.04.2020, 23:26

Черкащанський

навчально-виховний
комплекс
Миргородської районної ради
Полтавської області

Меню сайту
Фінансовий звіт
ПЕРЕГЛЯНУТИ
Форма входу

Здоров'язбережувальні технології

Людмила Пащевська, заступник директора з НВР,

вчитель початкових класів Черкащанського НВК

 Миргородського району Полтавської області

 

Створення здоров’язберігаючого середовища   в загальноосвітньому навчальному закладі

На сучасному етапі розвитку освіти набула актуальності проблема здоров’язбережувальних умов в освітньому середовищі у зв’язку з погіршенням стану здоров’я учнів.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність є в Україні найвищою соціальною цінністю, невід’ємною складовою суспільного багатства. Головне завдання школи – виховання фізично і морально здорового покоління, формування нової особистості, здатної вдосконалювати себе, готової до активного творчого життя в незалежній державі.

     Сучасна школа виховує людину майбутнього. І якщо ми прагнемо стати Європейською державою, то маємо перш за все подбати про здорове покоління.  

Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей, адже,  вступаючи до школи, 85% першокласників мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання. Також дані показують, що з кожним роком зростає показник надлишку ваги. Це свідчить про недостатню культуру харчування школярів. Все це не може не хвилювати педагогів та медиків, тому що діти, приходячи до 1 класу, вже мають відхилення у здоров’ї.  Тому педагогічний колектив Черкащанського НВК замислився над цією проблемою і це спонукало нас до відповідних дій. Ми вирішили систематизувати всі дії в напрямку впровадження здоров’язбережувальних технологій, підвести під них наукове обґрунтування і постійно використовувати ці наробки у своїй роботі.                                                                                        

                                                                   Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:

·  сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

·  оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

·  повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Учителі, які працюють над цією проблемою, доповнюють зміст здоров'язберігаючих технологій поняттям "здоров’язберігаючі заходи" і реалізують їх через:

·  диспансеризацію учнів;

·  "Дні здоров'я" та туристичні походи;

·  шкільні спортивні свята;

·  бесіди про здоров'я з учнями;

·  бесіди про здоров'я з батьками;

·  вітамінізацію;

·  факультативи з проблем здоров’я та здорового способу життя;

·  ведення листків здоров'я та стіннівок на оздоровчу тематику тощо.

Впровадження нових технологій в процесі формування здорового способу життя в початковій школі

В нашій школі вирішення цієї проблеми з перших днів здійснюється за такими напрямами:

- створення відповідного шкільного середовища;

- використання здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій  у процесі навчання;

- освіта в галузі здоров’я.

Перший напрямок – достатньо традиційний: це виконання санітарно-гігієнічних  норм, організація якісного харчування школярів, обладнання класів  з урахуванням  розвитку здоров’я дітей. Другий напрямок – це наявність у школі педагогічних технологій,  що формують і розвивають здоров’я дитини. Розроблені в нашій школі заходи щодо зміцнення і збереження здоров’я посилюють всі види діяльності й активності дітей, створюють позитивну емоційну атмосферу на уроках, знижують розумове навантаження дітей, враховують вікові фізіологічні і психологічні особливості розвитку учнів. Третій напрямок – освіта в галузі здоров’я – передбачає  розкриття цієї проблеми в навчальних предметах та  спільну освітню діяльність учителів та учнів.  Вчителі школи діляться досвідом колег і використовують у своїй діяльності наступні здоров’язбережувальні технології

 • Ранкова зарядка
 • Дихальна гімнастика
 •  Фізкультхвилинки 
 • Пальчикова гімнастика
 • Звукова гімнастика
 • Ігри та ігрова терапія
 • Психогімнастика
 • Казки та казкотерапія
 • Арт-техніка
 • Кольоротерапія
 • Фітотерапія
 • Гімнастика для очей
 • Ароматерапія
 • Вітамінотерапія
 • Вправи-енергізатори

Навчально-виховний комплекс працює в режимі 5-денного тижня. До навчального плану включені уроки з ОБЖД, етики, основ здоров’я. У режим роботи школи введені ранкова зарядка, динамічні паузи на кожному уроці, дві 20-хвилинні рухливі перерви.  Зокрема, для формування правильної постави дітей, на  уроках у початкових класах використовуються мішечки з піском або цілющими травами, що дає можливість значно знизити процент захворюваності на сколіоз та короткозорість. Вчителі на уроках проводять по 2-3 фізкультхвилинки, вправи для очей.

Обов’язковими на уроці є релаксаційні паузи; елементи валеології, що сприяють формуванню здорового способу життя. Для збереження здоров’я учнів велике значення має організація раціонального харчування. У НВК проводиться безкоштовне харчування дітей 1-4-х класів, яке відповідає дієтичним вимогам і фізіологічним потребам дітей і підлітків. При створенні раціону харчування для учнів дотримується збалансування енергетичної цінності вмісту білків, жирів і вуглеводів. Щодня проводиться аналіз меню. Строго виконуються всі необхідні умови санітарного контролю. Для активізації захисних функцій організму проводиться С-вітамінізація. Для збереження здоров’я важливу роль відіграє дотримання санітарно-гігієнічних умов:

·  режим вологого прибирання ;

·  створення куточку гігієни ;

·  облаштовано фонтанчики для пиття;

·естетичне оформлення інтер’єру школи, в якому гармонійно використовуються здоров’язберігаючі аспекти: озеленення; кольорова гама, яка підтримує позитивний психоемоційний фон; створення умов для провітрювання класів та коридорів.

У кожному класі ведуться листки здоров’я. Розроблені правила для учнів, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів. На уроках фізкультури вчителі враховують вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів розкривають значення занять фізичними вправами, сприяють формуванню вмінь та навичок здорового способу життя, профілактики захворювань, травматизму. У НВК розроблено низку профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, постійно впроваджуються інтерактивні форми роботи з учнями, батьками. Педагогічним колективом  накопичено досвід роботи щодо попередження шкідливих звичок. Із цією метою використовується зміст навчальних предметів, різні форми роз’яснювальної роботи: бесіди та лекції на виховних годинах; класні збори; участь в акціях; перегляд документальних фільмів; диспути із запрошенням кваліфікованих спеціалістів (лікарів,  працівників правоохоронних органів).

Впроваджуючи здоров’язбережувальні  технології,  ми очікуємо результати:

створення сприятливого середовища для збереження здоров’я, виховання і розвитку особистості;  збереження  фізичного,  психічного і духовного здоров’я учнів; формування у дітей навичок саморегуляції, ціннісного ставлення до здоров’я; зниження показників захворюваності серед учнів і вчителів; покращення психологічного клімату в дитячому і педагогічному колективі;  збереження  опірності організму учнів до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища; зміна соціального менталітету батьків; оптимізація рухового режиму учнів.

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує  уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність у оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим. І в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров'я сучасних школярів, а про майбутнє нашої держави.

При написанні статті була використана література:

1.Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №8. – С. 1-6.

2. Наказ МОН України «Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді» від 21.07.2004 №605

3. Омельченко Л.П., Омельченко О.В. Здоров’ятворча педагогіка. – Х.: Вид. група “Основа“, 2008. – 205 с.

4.Відомості з Інтернету:  Закон України "Про фізичну культуру і спорт" // <http // dnop.com.ua>

СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

scenarij_svjata_zdorov-ja.docx

   ВИДИ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. РАНКОВА  ГІМНАСТИКА

orientovnij_kompleks_rankovoji_gimnastiki.docx

pam-jatka.docx

pravila_tekhniki_bezpeki_pid_chas_vikonannja_fizic.docx

2. ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА

dikhalna_gimnastika.docx

vpravi_dlja_dikhannja.doc

dikhalni_vpravi.docx

specialni_metodiki_dikhalnoji_gimnastiki.docx

3. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ

fizkultkhvilinki.docx

fizkultkhvilinki_dlja_pershoklasnikiv.docx

tekhnologija_vikoristannja_soljanikh_mishechkiv.docx

mishechki_z_likarskimi_travami.docx

4. ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА

palchikova_gimnastika-vpravi.docx

palchikova_gimnastika2.docx

konsultacija_dlja_batkiv_pro_su-dzhok.docx

su-dzhok.jpg

su-dzhok1.jpg

su-dzhok_2.jpg

su-dzhok3.jpg

5. ЗОРОВА ГІМНАСТИКА

pravila_dlja_zberezhennja_zoru.docx

orientovnij_kompleks_vprav_dlja_znjattja_vtomi.docx

kompleksi_fizkultkhvilinok_dlja_ochej.docx

vpravi_dlja_aktivizaciji_roboti_m-jaziv_oka.docx

vpravi_dlja_vidnovlennja_zoru.docx

vpravi_dlja_rozvitku_slukhu_j_zoru.docx

kompleks_vprav_gimnastiki_dlja_ochej.docx

zagruzhennoe.jpg

images.jpg

images-1-.jpg

images-2-.jpg

images-3-.jpg

6. ФІТБОЛ

fitbol.docx

masazh.jpg

masazhnij_m-jach.jpg

7. ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

gimnastika.docx

shejping.docx

8. ІМУННА ГІМНАСТИКА

shho_take_imunitet.docx

imunna_gimnastika.docx

sistema_ozdorovlennja_p-ivanova.docx

9. ГІДРОАЕРОБІКА

gidroaerobika.docx

plavannja.docx

10. ЗВУКОВА ГІМТАСТИКА

zvukova_gimnastika.docx

zvukova_gimnastika1.docx

zabavljanki.docx

skoromovki_ukrajinskoju.docx

11. ІГРОТЕРАПІЯ

 gra.docx

vpravi_na_rozvitok_kreativnosti.doc

drudli.doc

igri_navkolo_jalinki.doc

dlja_intelektualnogo_samovdoskonalennja_molodshikh.docx

zimovi_igri_dlja_ditej.docx

igri_ta_igrova_terapija.docx

igri.docx

igroterapija.docx

rukhlivi_igri.docx

rukhlivi_igri1.docx

ukrajinski_narodni_ditjachi_igri.docx

didaktichni_igri.docx

12. МУЗИКОТЕРАПІЯ

likuvalni_vlastivosti_muziki.docx

muzichnij_suprovid_uroku.docx

13. КАЗКОТЕРАПІЯ

kazki_ta_kazkoterapija.docx

kazkova_ljalkoterapija_u_roboti_z_ditmi_iz_stresov.docx

kazkoterapija_ta_ljalkoterapija_jak_metodi_psikhok.docx

kazkoterapija.docx

kazkoterapija1.docx

ljalkoterapija.docx

podorozh_po_kazkakh.docx

kazki_smagi.doc

kazki_sobakar.doc

zagadki.docx

14. АРТ-ТЕХНІКА

art-tekhnika.docx

vpravi_z_art-terapiji.docx

tekhniki_artterapiji.docx

kvitkova_terapija.docx

kvitkova_terapija1.docx

kvitoterapija.docx

glinoterapija.docx

likuvalna_glina_dlja_oblichchja.docx

15. ПІСКОВА ТЕРАПІЯ

istorija_viniknennja_pisochnoji_terapiji.docx

piskova_terapija.docx

igri_z_piskom.docx

16. КОЛЬОРОТЕРАПІЯ

koloroterapija.docx

terapija_kolorom.docx

jak_likuvatisja_kolorom.docx

rekomendaciji_vikoristannja_koloroterapiji_u_nz.docx

stezhinoju_dobra-koloterapija_ta_in.docx

vprava_na_relaksaciju.docx

17. ПСИХОГІМНАСТИКА

psikhogimnastika.docx

psikhogimnastika_dlja_ditej.docx

psikhogimnastichni_vpravi.docx

vpravi_dlja_znjattja_emocijnogo_napruzhennja.docx

ditjacha_agresija.docx

listok_problem.docx

kineziologichnij_kompleks_vprav.docx

shhob_bulo_z_chim_porivnjuvati.doc

18. ФІТОТЕРАПІЯ

fitoterapija_dlja_zdorov-ja.docx

fitochaji.docx

apiterapija_dlja_zdorov-ja.docx

19. ВІТАМІНОТЕРАПІЯ

vitamini_vzimku.docx

vitaminna_vesna.docx

zimovij_gipovitaminoz.docx

osinnij_avitaminoz.docx

piramida_zdorovogo_sposobu_zhittja.docx

chasnik.docx

20. АРОМАТЕРАПІЯ

aromaterapija_vvazhaetsja_nespecifichnim_metodom_p.docx

aromaterapija_dlja_ditej.docx

aromaterapija1.docx

zrobit_podushechku_z_travami.docx

sashe_dlja_vanni_i_dushu.docx

sashe_zaspokijlive.docx

jak_pozbutisja_bezsonnja.docx

21. УРОКИ СЕРЕД ПРИРОДИ

uroki_na_prirodi.docx

divovizhni_fakti_3_zhittja_komakh.doc

divosvit_prirodi.docx

igor_akimushkin.doc

cikavinki_prirodi.doc

22. ВПРАВИ-ЕНЕРГІЗАТОРИ

vpravi-energizatori.docx

vpravi-energizatori1.docx

zanjattja.docx

23. ЕСТЕТОТЕРАПІЯ

animalterapija.docx

biblioterapija.docx

geshtaltterapija.docx

estetoterapija.docx

istorija_muzichnoji_terapiji.docx

kineziterapija.docx

litoterapija.docx

logoterapija.docx

mamoterapija.docx

naturpsikhoterapija.docx

pisenna_terapija.docx

pravoslavna_psikhoterapija.docx

svitlolikuvannja.docx

smikhoterapija.docx

tancjuvalna_terapija.docx

terapija_jak_pedagogichne_ponjattja_u_roboti_z_dit.docx

folklorna_art-terapija.docx

fototerapija.docx

khobi-terapija.docx

khoreoterapija.docx

khromoterapija.docx

9_prichin_ne_soromitisja_sliz.docx

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
Календар
Календар свят України. Граматика української мови
Наш друзіCopyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz